top of page
Businesswoman with Mask

REGULAMENTE INTERNE

OCN”CREDIT NOBIL”SRL  își desfășoară activitatea în temeiul prezentei legiI Nr. 1
din 16-03-2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară

și al altor acte normative, în baza actului de constituire și a regulamentelor interne.

TASTAȚI PENTRU DESCARCAREA FIȘIERULUI

Regulament cu privire la prestarea sevicilor

Regulamentul cuprinde ansamblul regulilor generale de lucru cu clienții, inclusiv reguli care se referă la modul de evaluare a bonității beneficiarului, criteriile și condițiile de prestare a serviciilor, precum și modalități de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului.

Regulament privind cadrul de administrare a activității organizației de creditare nebancară

Regulamentul cuprinde prevederi care se referă la aspecte ce țin de atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere, inclusiv de elaborare și aprobare a politicilor, precum și la administrarea riscurilor și continuitatea activității.

Regulament

privind mecanismele de soluționare a reclamațiilor depuse

de consumatori

Regulamentul descrie modulde soluționare a petițiilorse care sub forma cererii,reclamației, sesizări sau sau prupuneri formulată în scris.

bottom of page